Yayınlar

Dergiler

MARSEC COE Jurnal-1 (İngilizce)
MARSEC COE Jurnal-2 (İngilizce)
Uluslararası Karadeniz Deniz Güvenliği Sempozyumu 2019 Bildiriler (İngilizce)

OP-ED

Karadeniz’in Jeopolitiği (İngilizce)
Denizcilikte Hibrit Tehditler (İngilizce)